NL UK
Home
Contact
Route
Sitemap
Print

Dienstverlener in het samenbrengen van onderneming en kennisinstelling

u bent hier: / home / medical_delta

Medical Delta

Nederland wil één van de meest innovatieve en competitieve kenniseconomieën ter wereld worden. Voor het bereiken van die doelstelling is de valorisatie van wetenschappelijke kennis, beschikbaar bij en verworven door universiteiten en andere kennisinstellingen, van evident belang.

Kennisvalorisatie impliceert dat ontwikkelde kennis adequaat vertaald wordt naar economische bedrijvigheid. Zodat deze niet alleen voor puur wetenschappelijke doeleinden zal dienen maar het bedrijfsleven ook optimaal van die kennis kan profiteren. Kennisvalorisatie is - naast onderwijs en onderzoek - in toenemende mate een kerntaak van de universiteiten.

Ook Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam stellen de belangen van de 'kennissamenleving' centraal. Vanuit die overtuiging hebben zij gesteund door de provincie Zuid-Holland hun kenniskrachten gebundeld in het consortium Medical Delta.

B2SP is het voor het bedrijfsleven zeer waardevol resultaat van de Medical Delta. B2SP is een B2B faciliteit. Het loodst het bedrijfsleven naar de expertise en deskundigheid van de genoemde kennisinstellingen.

Enerzijds leidt dit voor het bedrijfsleven tot meer innovatiekracht, meer werkgelegenheid, tijdwinst en betere kansen op de markt. Anderzijds leidt het tot intensivering van de samenwerking tussen de universiteiten en kennisinstellingen onderling en tussen die instellingen en het bedrijfsleven.

B2SP brengt ondernemers en wetenschappers bij elkaar met als doel innovatie in het MKB te vergroten en kennis te valoriseren

Medical Delta

Medical Delta LinkedIn group


Agenda

2011-06-07 BioBusiness Event - Schouwburg Almere
2011-06-07 Medical Delta cafe- Leiden
2011-03-08 Medical Delta Cafe - Delft

Caroline Duterloo vertelt...

Samen met Jeroen word ik uw verkenner naar de juiste wetenschappers en deskundigen binnen de vijf aangesloten kennisinstellingen. Door goed luister.. >>

Nieuws: 2010-04-23

New Venture extra prijs voor biodiversity

New Venture organiseert jaarlijks een businessplancompetitie om innovatieve start-ups op weg te helpen. Dit jaar hebben wij een samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Nat ...Lees verder | Nieuwsarchief


Powered by Medical Delta